Skládáme tříčlenný tým a vydáváme se na venkovní šifrovací hru Navíc. Stejně jako Zkratka se jedná o celodenní zábavu. Ráno si přivstanete a do devíti musíte být v cíli. Oproti hrám, které pro vás připravujeme, na této šifrovačce strávíte více času a nachodíte o hodně víc kilometrů. Z pohledu náročnosti šifer se zde setkáte s různými úrovněmi. Šifry z předchozích ročníků včetně popsaného postupu, jak na ně, najdete na webu v archivu. Podle toho poznáte, zda již jste zralí vyrazit anebo ještě chvilku potrénovat s námi.

Na startu na Parukářce se potkáváme s více jak sto týmy. Povoleno je mít 4 členy na tým, případně i 5, pokud pátý je šiframi nepolíben. Fasujeme startovní krabici, kontrolujeme obsah a čekáme na start hry. 

Nacházíme 15 zalepených obálek nesoucích různá podstatná jména, startovní instrukce a základní šifrovací pomůcky. Po zkušenostech z jiných her si neseme ještě průhledné fólie, různé fixy, pastelky, tužky, izolepu, nůžky atd. Celá hra tentokrát začíná a končí na stejném místě. Během hry musíme vyluštit startovní šifru, projít 9 stanovišti hlavní trasy a volitelně vyluštit neznámý počet úkolů navíc. Výjimku tvoří pouze ta poslední, jejíž výsledkem je cílové heslo pro uzavření hry.

V rámci hry funguje i propracovaný systém nápověd. U šifer patřících k hlavní trase se za nápovědy a řešení platí body za splnění úkolů navíc.

Prostor na Parukářce se zaplňuje jednotlivými týmy. Registrace letos byla pro 130 týmů. Odbilo 8:30 a můžeme se pustit do první šifry. Asi je vám jasné, že pokud se dá najednou do pohybu desítky týmů, bude to masakr. Nebojte, nedá. Každý má jinou rychlost luštění, a tak se lidé v průběhu času po trase pěkně rozprostřou. 

V rámci první obálky máme i bonusové šifry. Ty zatím odkládáme a vrháme se na hlavní šifru. Nese název Klíčová a skládá se z klíčů s čísly a stejného počtu zámků. Celkem rychle přicházíme na to, že klíče máme vložit do zámků a nějakým způsobem spočítat matematické úlohy, které z toho vycházejí. To již je složitější, a tak nám to chvilku zabere. Mezitím část týmu kontroluje bonusové šifry a sbírá potřebné informace, které jsou k nim k dispozici pouze na tomto místě. Máme vyluštěno a dáváme se do pohybu.

Na další stanoviště přicházíme v proudu dalších týmů. Hledáme cedulku, jejíž heslo zadáme do systému a ten nám řekne, kterou obálku dál rozbalit. A máme tu Korespondenční šifru. Vypadá jako krátké úryvky z e-mailové korespondence, u které chybí předmět. Takže nám hned dochází, že je potřeba za určitých pravidel, které se budou dát aplikovat na veškerou korespondenci, dané předměty doplnit. To již nám jde rychleji a celkem rychle míříme na další stanoviště. 

Cestou na další stanoviště zkoušíme luštit některé z bonusových šifer. Máme pár nápadů, ale řešení některých nám dojde až o pár hodin později. Jednu však pokoříme, a tak máme pár bodů na to, kdyby bylo potřeba je v budoucnu proměnit za nápovědu/řešení. 

A máme tu další stanoviště a šifru plnou názvů stanic metra s názvem Nostalgická. Začátek nám je celkem jasný, další kroky již zabírají více času, a tak si k tomu rozbalujeme první svačinu. Kolem po louce je rozeseto několik týmů. Počasí zatím vychází, a tak delší posezení nikomu zas tak nevadí.

Na dalším stanovišti se nacházíme v malém parku nad Palmovkou. Čeká nás šifra Křižovatková. Obrázek s několika autíčky se značkami na korbě a pár silnicemi. Je potřeba rozmístit značky tak, aby to dávalo smysl, a pak najít princip, jak pokračovat. Během luštění projede po silnici právě takové auto se značkami a všichni nadšeně volají, že jede nápověda. V dálce se začnou objevovat černé mraky. Pokračujeme radši dál.

Čeká nás šifra Pořádná. Nějaké obrázky z výjevů z historie a pod nimi názvy různých panovníků. Začíná průtrž mračen, a tak se schováme do průchodu. Akorát nám to vyjde. Vyluštíme šifru a déšť se na chvíli uklidní. 

Od té chvíle již postupujeme v módu sluníčko, průtrž, sluníčko, průtrž. Z počátku nám vychází schovávat se pak už ale není moc kam. Krabici se šiframi již začínáme mít pěkně promočenou.

Ale nevzdáváme se a pokračujeme dál a dál až se ocitáme v cílové rovince. Čeká nás podobná šifra jako byla mezi bonusovými na začátku. Tu jsme však úplně nedali, takže nám nějaký čas zabere než na to přijdeme. Kontrolujeme bonusové šifry a pár jich ještě dáme. Zadáváme heslo pro uzavření hry do systému a končíme s celkem velkou časovou rezervou. Všichni jsme nadšení výsledkem i hrou a jdeme si dát zasloužené závěrečné pivo. V cíli jsou vyvěšeny šifry s vysvětlením, jak se mělo postupovat při řešení.

Láká vás tento druh dobrodružství? Chcete s partou také zkusit Navíc? Tak začněte trénovat na našich hrách.