Nejen zámek Telč ukrývá řadu příběhů. Všemožné historky a pověsti jsou vyobrazeny na keramických nástěnných deskách přímo v domě na náměstí s příznačným názvem Telčský dům. Kdekdo zná Bílou paní, ale jen málokdo ví o ní víc.

Když nosívala svazek klíčů, věštilo to dobré znamení. Pokud však měla černé rukavičky, někdo z rodu v blízké době zemřel. Zjevovala se a možná ještě dosud ji můžete zahlédnout na zámcích pánů z Rožmberka. Jednalo se o Perchtu z Rožmberka, která se provdala za Jana z Lichtenštejna, který jí však nebyl dobrým manželem. Často ji týral a mučil hlady. Nakonec mu utekla a zabydlela se u bratra v Jindřichově Hradci.

Starala se tu pilně o domácnost i děti. Nakonec nařídila, že v určitý den v roce se bude kaše, pivo a chléb rozdávat chudině. Nařízení platilo pro celé rožmberském panství. A protože tradice je tradice, udržovala se i po její smrti.

Jednoho dne však Telč obsadili švédští vojáci a jejich velitel se ubytoval přímo na zámku. Když zjistil, že se tu rozdává kaše zdarma, vysmál se tomu a peníze, určené na dobroty pro chudé, zabavil. Bílá paní prošla zdí a veliteli se snažila domluvit. I když byl trochu překvapen, rozhodl se peníze si ponechat. To Perchtu rozlobilo natolik, že si na pomoc přivedla hejkala a dvojhlavého černého psa. Ani to však nepomohlo. Přivedla i ohnivého mužíka, skřítky a divoženky. Velitel se však ničeho a nikoho nezalekl. Perchta již nevěděla, co dělat, a tak se rozhodla povolat černou ovci rodiny – rytíře Bonifáce. Pro své špatné skutky nakonec skončil na šibenici. Kdoví proč, ale zrovna tento příběh na velitele udělal takový dojem, že ač s velkým sebezapřením nakonec peníze vydal. Švédové pořídili všemožné dobroty a osobně je rozdali místní chudině.

Šifra na domácí luštění

A to není vše. K vyřešení šifry potřebujete ještě stáhnout a nejlépe vytisknout druhou část.

Přepište písmenka do kuliček a přečtěte tajenku shora dolů.

Správné heslo je ZNAMENÍ.