Kdo by neznal legendární bitvu u Slavkova, zvanou též bitvou tří císařů. Francouzská armáda v čele s císařem Napoleonem, zde porazila vojáky Ruského impéria v čele s carem Alexandrem I. a generálem M. I. Kutuzovem a oddíly Rakouského císařství pod velením císaře Františka I. Francouzi totiž na to šli chytře. Napoleon se na Moravě několikrát tajně ubytoval, aby tak prozkoumal možnosti pro závěrečnou bitvu. Přicházel vždy za tmy a důkladně prohledával a mapoval terén. Když oficiálně přijel, ti, kteří ho obklopovali vypadali jako ďáblové. Měli zarostlé tváře, dlouhé nahé krky a byli celí opálení. Kolem těla se jim vinul široký pás prošpikovaný dýkami a na dlouhé šnůře se každému houpala krátká srpovitá šavle. Před poslední legendární bitvou Napoleon strávil noc v nedalekém hostinci, kde si poručil své oblíbené jídlo – brambory na cibulce. Na druhý den se na rozlehlé rovině, kterou tenkrát pokrývaly dva velké rybníky, strhla závěrečná bitva. Spojenci se tu ocitli jako v kleštích. Z výšin se na ně valily masy vojáků. Zpanikařili a snažili se uniknout. Nebylo však kam. Do cesty se jim postavily dva zamrzlé rybníky. Za zvuku francouzské dělostřelecké palby začali prchat po zamrzlé hladině. Led nápor nevydržel a řada z nich utonula. Záhadou však navždy zůstává, kam se následně poděli. Když byly rybníky vypuštěny, vydaly jen mrtvé koně a ztracený válečný materiál. Po tisících mrtvých vojácích jako by se zem slehla. Napoleon své vítězství náležitě oslavil a pro nabrání nových sil si vybral zámek Slavkov. Teprve až když se ubytoval, zjistil, že ještě před bitvou, zde přespával i rakouský císař František I. a ruský car Alexandr I.

Šifra na domácí luštění


A to je vše. K vyřešení této šifry již víc nepotřebujete.

Přečtěte přeházená písmena a seřaďte je podle velikosti.

Správné heslo je ARMÁDA.