Údolí náměšťského zámku je opředeno řadou legend. A nejen to. Jedna velmi známá pověst se váže i k nedaleké samotě Růžový mlýn. Kdysi zde býval mlýn, pila a hájovna. Mlýnu se tenkrát moc dařilo, a tak si bohatý mlynář najal mladého čeledína Šmardu. Šmarda byl známý silák a jeho úkolem bylo ochránit mlýn od všeho zlého. Každou noc pilně hlídal a už myslel, že se snad unudí, protože se stále nic nedělo. Až jednou mlýn přepadli loupežníci. To bylo něco pro Šmardu. Vylezl po mlýnském kole, vyrval jednomu loupežníkovi pušku a rovnou ho s ní praštil. Zasáhl tak silně, až se pažba ulomila. Když to ostatní viděli, vzali nohy na ramena a utekli. Šmarda vzal část pušky a šel si lehnout. Teprve až ráno, když první paprsky slunce zasvítily na ulomenou pažbu, všiml si vyrytého jména majitele. Vůdcem loupežníků byl bohatý hostinský z okolí.

Šifra na domácí luštění

A to není vše. K vyřešení šifry potřebujete ještě stáhnout a nejlépe vytisknout druhou část.

Překreslete digitální hodiny do analogového ciferníku.

Správné heslo je HÁJOVNA.