Říká se, že město Kroměříž, kde stojí i stejnojmenný malebný zámek, se zachovalo jen díky „kroměřížskému zázraku“. Stalo se tak v dobách, kdy město obklíčila vojska protestanských Švédů. Obrana byla komplikovaná. Díky bídě obránci tajně prodali většinu zbraní i zásob střelného prachu překupníkům. Neměli čím se bránit, a tak se po čase rozutekli a schovali v místním klášteře a kapli Svatého Kříže.

Když dorazili vojáci i sem, postavil se jim do cesty mnich a prosil o slitování. Švédští hrdlořezové, kteří nikdy neměli s nikým slitování jako by najednou oněměli. Nemohli uvěřit vlastním očím. Kněz, který stál před nimi jakoby z oka vypadl jejich důstojníkovi. O to více byli překvapeni, když jejich velitel kněze objal a vydal příkaz ukončit drancování a zabíjení. Jak to? Inu, byli to rodní bratři, které prý kdysi rozdělila láska k jedné dívce a teď je zas válka spojila.

Šifra na domácí luštění

A to je vše. K vyřešení šifry tentokrát nic víc nepotřebujete.

Poznáte, které nástroje ve skladbě hrají?

Správné heslo je ZÁZRAK.