Trojský zámek se pyšní nejen úchvatnou interiérovou výzdobou. Schodiště, vedoucí do zahrady, zdobí plastiky antických bohů, alegorie denních i ročních období a světadílů. Plastiky, zdobící schodiště, symbolizují boj Titánů s antickými bohy.

Když krásný a silný bůh Zeus vyrostl, povstal proti svému otci Kronusovi a přinutil jej, aby vrátil světu své pohlcené děti. Kronus vyvrhl postupně jedno po druhém. A tak děti začaly bojovat s Kronem a Titány o vládu nad světem. Strašný a tvrdý byl tento boj. Diovi však nakonec přišli na pomoc kyklópové. Ukovali mu hromy a blesky, které Zeus vrhal na Titány. Zápas trval dlouhých deset let a možná by trval až do dnes, kdyby se nakonec Zeus nerozhodl vysvobodit z nitra země storuké obry – Hekatoncheiry a přizvat je na pomoc.

Obrovitá monstra vyšla z hory a vrhla se do boje. Rvali z hor celé skály a vrhali je přímo na Titány. Celá země se chvěla. Zeus nepolevoval a metal jeden plamený blesk za druhým. Zemi zachvátil oheň a postupem času se ztratila v hustém dýmu. Titáni konečně zakolísali a jejich síla byla zlomena. Antičtí bohové je navždy uvrhli do věčné tmy.

Šifra na domácí luštění

A to není vše. K vyřešení šifry potřebujete ještě stáhnout a nejlépe vytisknout druhou část.

Najděte kdo má kdy svátek.

Správné heslo je SCHODISTE.