K okolí zámku Bezděkov se váže i legenda spojená s obrazem madony. Celá historie obrazu začala kdysi dávno v severní Itálii v městečku Re. Jeden z nevěřících, který byl ještě ke všemu opilý, mrštil kamenem a zasáhl fresku Panny Marie, která byla vyobrazena na omítce přední strany kostelíku sv. Mauricia. Kámen zasáhl její čelo a to začalo krvácet. Nešťastník začal naříkat a prosil o milost. Co se však stalo, nešlo vzít zpět. Madona krvácela dalších 18 dní. Lidé zachytávali krev do plátna a šátků. Kněz z městečka Re dokonce naplnil krví celou sklenku, která se uchovala dodnes.

Tou dobou městečko přitáhlo pozornost mnoha poutníků. Věřili, že krvácející malba je skutečným zázrakem. Bezejmenní autoři postupem času vytvořili několik kopií. Obraz prý má schopnost léčit lidi a zbavovat je jejich trápení. Ale jak se dostala i jedna kopie právě do Čech? Kdysi se v Klatovech usadil kominík Bartoloměj Rizzolti, který pocházel právě z městečka Re. V Pošumaví nabyl značného jmění a protože nikdy nezapomněl na své rodné městečko, přivezl kopii obrazu Panny Marie, která po jeho smrti v Klatovech předvedla zázraky v plné své kráse.

Šifra na domácí luštění

A to není vše. K vyřešení šifry potřebujete ještě stáhnout a nejlépe vytisknout druhou část.

Začněte na klávesnici.

Správné heslo je MADONA.